dijous, 21 de novembre de 2013

A la Teresa, en agraiment a bons ratos de companyia que m'ha fet

Entre els papers de la família apareixen aquests versos fets per la Mare.
Hi recrea algunes situacions viscudes els anys que va treballar de secretària a una empresa tèxtil al carrer Ortigosa.

Així m'ho ha explicat la tieta Teresa, doncs a ella li va dedicar aquest versos segons s'expressa al títol. Ella, la tieta Teresa, també va anar a treballar a la mateixa empresa una vegada acabada l'escolarització.

L'original és un foli escrit a màquina i a dues columnes. N'he conservat l'ortografia.

A la Teresa, en agraiment a bons ratos de companyia que m'ha fet

Sola estic i enyorada
del timbre qu'em crida
cada quart i sens mida.
per a fer de criada.

Ara el diari llegeixo
cada dia tot sencer,
i cuan m'avorreixo
el guardo com a paper .

Del calix cupons surten,
estisores no us pareu,
encar que després us culpen
de les destroces que feu.

La goma que enganxa 
no em dol de gastar,
per més que amb recança
la Carme visites em fa.

Cinc pots he gastat
i cuan faig nova comanda
el Sr. Lera em mira estranyat.
-jo li dic: -No hi ha mandra!!!!

I així ell ho creu
al veure el gran consum
- Cuans cupons al dia enganxeu
- Dos mil, dic per costum.

De les tres a les cuatre
ningú res em diu
puix millor que en un catre
m'hi trobarien dormint.

I tot dormint somnio
coses de la terra i el cel
ja ho sap en Ramiro
que la culpa és d'ell.

El telèfon truca
el gerent ha arribat
com aigua freda a la nuca
la noticia m'ha espantat.

Alerta haig d'estar
per si podés succeir
que per trobar-me van gastar
trenta minuts ahir.

Aixis passo tres semanes
entre avorrida i resignada
esperant que el Sr. Blanes
es recordi de la tornada.

31 agosto 1843.

(Adela Catà de la Torra Casanovas)